Kacper Zielinski daje korepetycje z geografii w Warszawie


Warszawa: geografia

Witam,
nazywam się Kacper Zielinski i jestem korepetytorem geografii. Korepetycji udzielam w Warszawie (województwo mazowieckie), a dokładnie: kacper-zielinski.xt.pl. Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Przygotowuję również uczniów do matury.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z geografii.
Lekcji udzielam u siebie w mieszkaniu ale również dojeżdżam do miejsca zamieszkania ucznia.
Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 45 PLN.
Zajęcia prowadzę we wszystkie dni tygodnia, bez wyjątku.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Telefon komórkowy:
  • Skype: Skype kacper-zielinski
  • Mężczyzna Mężczyzna

Dodatkowe uwagi od korepetytora

Daj mi 5 minut swojego czasu, a poka?e Ci jak skutecznie i przyjemnie można uczyć się geografii!!

Każdy z nas chce zda? maturę jak najlepiej, dosta? się na wymarzone studia. Jednak 3 klasa nie samym uczeniem się. Jestem pewny, że nie chcesz sp?dza? nad nauką geografii wielu godzin, a zarazem chcesz uzyskać wiedzę jak najpe?niejszł i najlepiej napisa? Matur?. Sposób nauki, który Ci przedstawi? jest najbardziej wydajny. Pozwoli osiągnąć piorunuj?ce efekty po pracy ?atwej i przyjemnej, ale też systematycznej - o to zadbam już ja ;)

Zgodzisz się ze mną, że dobry wynik z matury jest niezwykle wa?ny? Ale po co okupywa? go niepotrzebnym wysi?kiem, czy nie lepiej go zminimalizowa??

Chcia?bym zaproponowa? Ci nauką poprzez rozwiązywanie testów (maturalnych i nie tylko).

Wiele osób uwa?a ten sposób uczenia się geografii za najbardziej efektywny. Jego wieloletnim promotorem być prof. Flis - pomys?odawca Olimpiady Geograficznej. Od samego początku nauki robić testy i na nich uczyć się konkretnej teorii. Pozwala to, wybra? esencj? potrzebnej wiedzy, tej najbardziej praktycznej przy wykonywaniu zadań.

Aby nie rozwiązywać od razu problemów przekrojowych z ca?ego materiału geografii, proponuje następujące dzia?y, które pozwol? przyswoi? wiedzę rzetelnie i systematycznie:

Geografia fizyczna:

- Geografia w systemie nauk (zadania z mapy topograficznej, skala)
- Astronomia i ruchy (obrotowy i obiegowy - zadania z czasów)
- Atmosfera
- Hydrosfera
- Procesy endogeniczne (wewn?trzne: np. wulkany, trzłsienia ziemi)
- Procesy egzogeniczne (zewn?trzne: np. wietrzenie, lodowce)
- Pedosfera (gleby)
- Formacje ro?linne i zwierzłta (biosfera)

Geografia ekonomiczna:

-Ludno?? (demografia)
-Rolnictwo
-Przemys?
-Us?ugi
-Geografia polityczna

+ Mapa (w postaci mapek konturowych z odpowiednimi kontynentami i formami terenu np. Europa - Góry)

Idealna lekcja powinna wygl?da? nast?puj?co:
10 min. mapa z ostatniej lekcji

10 min. cała mapa do tej pory (powtarzanie mapy jest jedynym sposobem, żeby się jej nauczyć - tak jak język obcy)

60 min. robienie testów z wyjaśnianiem teorii (teorią opieram na rysunku - niezb?dny w geografii, oferuję też olbrzymi? list? metod mnemotechnicznych
np. zmiana linii daty - przekraczaj?c ją ze wschodu na zachód zyskujemy 1 dzień, odwrotnie tracimy - jest to sucha teoria, chyba, że ubarwimy ją ? Jad?c z Biednej Rosji do Bogatej USA (ze wschodu na zachód) zyskujemy, za? z Bogatej USA do Biednej Rosji tracimy. Może wydawa? się to ?mieszne, ale takie przyk?ady pami?ta się 30 lat, a wiedza przedstawiona w standardowy sposób ma tendencj? do ulatywania)

10 min. podsumowanie zajęć, kilka szybkich pytań sprawdzających najważniejsze rzeczy + w którym miejscu jesteśmy - bardzo ceni? sobie metodę robienia planów i realizacji ich. Jest naprawd? motywuj?ca!

Ł?czny czas: 1,5 godziny.

Po przej?ciu wszystkich dzia?ów, 2-3 miesiące przed maturę będziemy rozwiązywać ca?e arkusze maturalne. Uważam, że po sko?czeniu wszystkich testów z dzia?ów, pierwszy gotowy arkusz to będzie min. 60, po zrobieniu 10 arkuszy gwarantuje zdawalno?? na poziomie powyżej 85. Wynik z matury powyżej 95 też jest do zrobienia (i to nie raz, ale w każdym arkuszu), wszystko zależy oczywiście od wk?adu pracy.

Moje szkolenia mają niestety wady. Nie zapisuj się na moje szkolenie, jeśli zupełnie nie lubisz systematycznej pracy, a rozwiązywanie testów nie przynosi Ci satysfakcji. Nie będę bowiem pokazywa? Ci, jak łatwa i nie wymagaj?ca pracy jest nauka geografii, poka?e Ci jak można się jej nauczyć skutecznie. Po prostu będę udowadnia?, że nie taka geografia straszna jak ją niektórzy maluj?. Więc jeśli nie jesteś zmotywowany do nauki systematycznej i uzyskiwania wysokich efektów, nie zapisuj się na moje szkolenie.

Oferuję także lekcje z geografii na innych poziomach :)
Pomoc w lekcjach z geografii.
Konkursy gimnazjalne, Olimpiada Geograficzna, inne konkursy.

Następna oferta

Poprzednia oferta