Piotr daje korepetycje z informatyki w Poznaniu


Poznań: informatyka

Witam,
nazywam się Piotr i jestem korepetytorem informatyki. Korepetycji udzielam w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie gimnazjum, liceum i studiów.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z informatyki.
Lekcji udzielam u siebie w mieszkaniu ale również dojeżdżam do miejsca zamieszkania ucznia.
Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 30 PLN.
Zajęcia prowadzę w wybrane dni tygodnia, które zaznaczone są poniżej. Kolorem czerwonym zaznaczone są dni, w które nie udzielam korepetycji. Zapraszam w te dni zaznaczone na zielono, czyli oprócz niedzieli.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAKTAK×

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Telefon komórkowy:
  • Mężczyzna Mężczyzna

Dodatkowe uwagi od korepetytora


Jestem studentem 5 roku Automatyki i Robotyki, wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, na specjalizacji Automatyka. Podstawowa wiedza i umiejętności programowania wymagana byća na niejednych zajęciach. Na samych studiach idzie mi do?? dobrze - przez wszystkie 4 lata za?apywa?em się na jaki? próg stypendialny, przy czym nigdy nie zszed?em poniżej 4.2, a ostatni rok (4-ty) skończyłem ze ?redni? powyżej 4.6. Poza tym regularnie biorą udzia? w najró?niejszych konkursach programistycznych, aby ?wiczy? oraz rozwija? własne umiejętności. W zwi?zku z tym uwa?am, że posiadam umiejętności i wiedzę wymagan? do tego, aby innych uczyć wspomnianego przedmiotu.
Korepetycji udzielę z informatyki, ale tylko z konkretnego działu, jakim jest PROGRAMOWANIE, a id?c dalej także Algorytmika. Poziom zaawansowania, w jakim mogę pomóc zależy od języka programowania oraz tak naprawd? od tego, co będzie potrzebne (nie wykluczam możliwości douczenia się jakiego? działu). Poni?ej przedstawiam list? języków programowania, w jakich mogę pomóc oraz mój stopień zaawansowania, przy czym zaznaczam, że posiadana przeze mnie wiedza na ich temat byća wystarczaj?ca do zaliczania wszystkich opartych na programowaniu przedmiotów na 4.5 bądź 5.
C (C++) - średnio zaawansowany. Zdecydowanie preferuj? czysty język C i w takim piszę, przy czym wszystko napisane w C zadzia?a także w C++. Z "w?a?ciwego" C++ umiem niewiele. We wszelakiego rodzaju konkursach piszę w?a?nie w języku C.
Pascal - lekko zaawansowany. Zdecydowanie "najprzyjaźniejszy" ze wszystkich wspomnianych tutaj języków. Ostatni raz u?ywa?em go czynnie w liceum, gdzie być jedynym językiem programowania, a w międzyczasie przypomina?em go sobie tylko na rzecz korepetycji. Po przypomnieniu sobie sk?adni języka (co przyjdzie do?? łatwo ze względu na posiadan? literatur?) poziom wiedzy wyrówna się z językiem C.
Matlab - zaawansowany. Tutaj trudno mi okre?li? dok?adny stopień wiedzy na temat tego języka ze względu na jego ogrom. Bior?c pod uwag? możliwości języka oraz mnogo?? opcji i funkcji, jakie oferuje wiedzę mam na poziomie "początkujący". Jeśli natomiast bra? pod uwag? wiedzę, jaka byća wymagana na wszelkich przedmiotach opartych o to ?rodowisko, to wiedzę okre?li?bym jako "silnie zaawansowany".
VHDL - podstawowy. Język ten to już wyższa szkoła jazdy, ponieważ wymaga prawie ca?kowitej zmiany "sposobu myślenia", co jest spowodowane tym, iż program jest wykonywany równolegle, a nie sekwencyjnie (jak w wyżej wymienionych językach). Ewentualne korepetycje możliwe TYLKO razem z uk?adem FPGA (lub z innym uk?adem programowalnym), na którym od razu będzie można sprawdziś poprawno?? zaproponowanego rozwiązania. Środowisko, w którym pisaćem to Quartus II, natomiast sam uk?ad, na którym pracowaćem to Cyclone II (z procesorem firmy Altera). Im "problem" będzie bardziej zbli?ony do tego, z czym mia?em do czynienia, tym wi?ksza szansa, że będę w stanie pomóc.
logiki drabinkowej/blokowy - lekko zaawansowany. Tak naprawd? to dwa osobne języki, jednak do?? specyficzne i wykorzystywane w tych samych warunkach, czyli w sterownikach przemys?owych. Stopie? zaawansowania tak naprawd? zależy od konkretnego sterownika, ponieważ tak, jak możliwości uk?adu logicznego LOGO jestem w stanie wykorzystać w prawie 100%, tak już z kolei w przypadku sterowników S7-200 wi?kszo?ci funkcji nawet nie znam.

Niewielkie doświadczenie mam w dwóch środowiskach - Step7 (dla sterowników firmy Siemens typu S7-200 i pokrewnych) oraz w LOGOSoftComfort (dla uk?adów logicznych firmy Siemens typu LOGO), natomiast same języki są na tyle "prymitywne", że wi?kszo?? podstawowych funkcji znajduje się w wi?kszo?ci ?rodowisk i odmian sterowników.
Dopuszczam możliwość pisania prac na tematy zwi?zane z przedmiotem, przy czym zwi?zane z tym samym, co przedmiot korepetycji, a więc z programowaniem (a nie na przyk?ad "Od dyskietki do Blue Ray - opis wykorzystywanych no?ników pamięci na przestrzeni lat"), przy czym zaznaczam, że czasami zadanie może przerasta? moje umiejętności (gdybym jakikolwiek z języków mia? opanowany perfekcyjnie i byćbym w stanie "zrobić wszystko" nie dawa?bym korepetycji, ale zatrudni?bym się w jakiej? firmie, gdzie p?ac? od linijki kodu...) jak i moje możliwości (napisanie dowolnego projektu wymaga pewien nak?ad pracy i czasu, przy czym z tym ostatnim w różnych okresach roku u mnie naprawd? krucho). Krótko mówiąc - im wcześniej się zg?osisz i dokładniej opiszesz, "co ma tam być", tym ?atwiej będzie mi się za to zabra?, a zarazem wi?ksza szansa na to, że zd??? to zrobić w wymaganym czasie.
Miejsce korepetycji praktycznie dowolne, cho? u siebie w domu wola?bym ich udzielać tylko w ostateczno?ci (do?? mały pokój). Ja osobięcie preferuj? dojazd do ucznia (w zasi?gu linii tramwajowych MPK Poznań. W przypadku jazdy na obrze?a miasta oraz konieczno?ci przesiadania się na autobus możliwa dop?ata 5zł ze względu na zbyt długi czas dojazdu na miejsce) lub też spotkanie w jakimś "neutralnym" miejscu (idealne do tego są wszelakiego rodzaju uczelnie wyższe, w których zawsze znajdzie się jaka? wolna ?awka i kawa?ek sto?u).
Jeśli chodzi o cenę, to mam do?? "nietypowy" cennik:

Cena bazowa wynosi 30 zł/60 min.

Jeżeli tematy będę z zakresu materiału, który będzie wymaga? dużego nak?adu pracy i czasu, aby przygotować się do zajęć (dotyczy tylko zakresu wiedzy ze studiów), cena może wzrosn?? do 35-40 zł/godz.

Natomiast bywa także czasami (zazwyczaj u gimnazjalistów i osób młodszych), że mimo iż przez ca?? godzinę wa?kowany jest ten sam materiał, uczeń nadal nie jest w stanie zrozumieć tematu - kiedy widzł, że przez ca?? lekcj? zrobili?my zdecydowanie mniej nią powinni?my, cena może zmale? do 20-25 zł/godz. Wychodzę z za?o?enia, że jeśli ktoś nie może czegoś zrozumieć, to dlatego, że ja nie potrafię tego porzłdnie wytłumaczyć, a takie podejście do sprawy powoduje, że jestem bardziej zmotywowany do tego, aby jak najwięcej nauczyć t? drugą osobom.
Kontakt

Skontaktowa? się ze mną można albo telefonicznie (504 861 503), albo piszęc na maila - michaellll86(ma?pa)gmail(kropa)com. Czasami może się zdarzy?, że nie odbior? (zaj?ty), będę "chwilowo niedostępny" (rozładowana bateria), lub nie odpiszę na maila (ABC - Absolutny Brak Czasu) - proszę się nie zra?a? i próbowa? do oporu.
Piotr

Następna oferta

Poprzednia oferta