Mgr Magdalena Drabikowska daje korepetycje z języka polskiego w Pabianicach


Pabianice: język polski

Witam,
nazywam się Mgr Magdalena Drabikowska i jestem korepetytorką języka polskiego. Korepetycji udzielam w Pabianicach (województwo łódzkie), a dokładnie: Pabianice, Bugaj Łód?, Retkinia. Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie gimnazjum, liceum i studiów. Przygotowuję również uczniów do matury oraz maturzystów na studia. Mile widziane osoby dorosłe, chcące poszerzyć zakres swojej wiedzy.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z języka polskiego.
Lekcji udzielam tylko u ucznia.
Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 35 PLN.
Zajęcia prowadzę w wybrane dni tygodnia, które zaznaczone są poniżej. Kolorem czerwonym zaznaczone są dni, w które nie udzielam korepetycji. Zapraszam w te dni zaznaczone na zielono, czyli oprócz soboty i niedzieli.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAK××

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Telefon komórkowy:
  • Gadu-Gadu:
  • Tlen: magdadrabikowska@tlen.pl
  • Skype: Skype polskikorepetycje
  • Kobieta Kobieta

Dodatkowe uwagi od korepetytorki

Korepetycje prowadzi magister Magdalena Drabikowska, polonistka wyspecjalizowana w nauczaniu języka polskiego i doktorantka zwi?zana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uprawnienia nauczycielki:

* 2007 - Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska z ocenę 5.
* 2007 - Dyplom po?wiadczaj?cy uko?czenie specjalizacji pedagogicznej, uprawniaj?cej do wykonywania zawodu nauczyciela

Nagrody i wyró?nienia:

* 2008 - Medal "Za Chlubne Studia"
* 2007 - Dyplom Rektora Uniwersytetu Łódzkiego przyznawany za najlepszł pracę magistersk? z literaturoznawstwa polonistycznego napisan? w roku akademickim 2006/2007
* 2006 - 2004 - Dyplom Rektora Uniwersytetu Łódzkiego przyznawany za wyniki w nauce

Magdalena jest magistrem filologii polskiej i s?uchaczk? studiów doktoranckich przy Katedrze Teorii Literatury, w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Pisze pracę doktorsk? na temat powieści XIX wieku. Pracuje ze studentami filologii polskiej i kulturoznawstwa. Bierze aktywny udzia? w ?yciu naukowym i publikuje.

W zawodzie nauczyciela kszta?ci?a się w latach 2004-2007, od początku uczę się standardów tzw. nowej matury. Pomaga maturzystom od roku 2005, czyli od czasu wdro?enia nowej matury, dzięki czemu od początku pracuje z uczniami pod kątem przygotowania ich do doskonałego rozwiązania testu sprawdzającego umiejątno?? pracy z tekstem, napisania pracy stylistycznej zgodnej z kluczem odpowiedzi i przygotowania do wyg?oszenia prezentacji maturalnej i dyskusji na egzaminie ustnym.

www.polskikorepetycje.pl

Następna oferta

Poprzednia oferta