Alicja daje korepetycje z algebry w miejscowości Polska


Polska: algebra

Witam,
nazywam się Alicja i jestem korepetytorką algebry. Korepetycji udzielam w miejscowości Polska (województwo mazowieckie). Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie liceum i studiów. Przygotowuję również uczniów do matury oraz maturzystów na studia.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z algebry.
Lekcji udzielam u siebie w mieszkaniu ale również dojeżdżam do miejsca zamieszkania ucznia.
Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 25 PLN.
Zajęcia prowadzę we wszystkie dni tygodnia, bez wyjątku.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Kobieta Kobieta

Dodatkowe uwagi od korepetytorki

Witam!
Jestem korepetytorem z siędmioletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy studentom.

Rozwiązywanie zadań na odleg?o??
wyślij zadania, a ja je rozwiążą!

napisz mail na - zadania-projekty@wp.pl

Obec nie mogę jedynie podj?? się rozwiązywania zadań - typowe korepetycje nie są już możliwe.
Ukończyłam (dzienne) studia magisterskie na kierunku Ekonomia i udzielałam korepetycji.

Za godzinę pracy w?o?onej w rozwiązanie zadań na zamówienie biorą 25 zł.

Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu konkretnych zadań z przedmiotów ekonomicznych, jak statystyka, ekonometria, czy po prostu matematyka?

Kontakt:
Alicj a
W sprawie projektów, modeli i wszelkich zadań preferuj? od razu kontakt mailowy - dzięki niemu mogę szybko zaPoznań się z Twoim problemem i odpowiedzieć pisemnie - zwi?źle i na temat. :)
mailto: zadania-projekty@wp.pl

Zasa dy rozwiązywania zadań:

- wyślij mi zadania na maila jako za??cznik (plik MS Word, MS Excel, skan, czy jeszcze w innej formie).

- odpowiem podajęc konkretnie czas, jaki potrzebują na ich rozwiązanie oraz własną wycenę oraz podajęc, czy rozwiązanie zadań we wskazanym terminie jest po prostu wykonalne. :)

- proszę o okre?lenie w mailu terminu, w jakim powinny zosta? rozwi?zane zadania.

- każde zadanie opatrzone jest niezb?dn? teorią, wzorem, z którego nale?y skorzystać. Jeśli z typu zadania wynika, że jest potrzebny komentarz lub interpretacja, za??czam taki dopisek pod wyliczeniem wyniku.

- zadania opracowuj? na komputerze najczęściej w formie plików MS Word, MS Excel, jak również w formie r?cznych wylicze?, które następnie skanuj?. Jeśli potrzebujesz konkretnie w pliku, nie w formie skanu, napisz o tym dla jasno?ci.

- zadania rozwiązuję terminowo i w krótkim okresie czasu. Posiadam doświadczenie i praktyką, która pozwola mi na rzetelne przygotowanie tego, co jest mi złecane.

- wyniki pracy za??czam po otrzymaniu wp?aty. Jeśli nie jesteś przekonany do przedp?aty, napisz o tym, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie wówczas.

- jeśli masz własne w?tpliwo?ci, czy pytania - pisz, odpowiem.

Jeśli potrzebujesz gotowych, przyk?adowych rozwiązać konkretnego typu zadań, zgłoś się również. Zachowuj? wykonane przez siebie i mogę je również udostępnić, jeśli oka?? się pomocne do zrozumienia danego materiału.

Co? o mnie:
Ukończyłam (dzienne) studia magisterskie na kierunku Ekonomia w 2007 roku i udzielałam dalej korepetycji.
Z powodzeniem (zdanym egzaminem, czy kolokwium) udzielam pomocy studentom!

Każde zadanie opisuj? szczegó?owo tak, aby wynika?o z opisu krok po kroku jak uzyskane zosta?o rozwiązanie.

Pomocy udzielam z przedmiotów kierunków ekonomicznych, jak z:

* badania operacyjne / modele optymalizacyjne
* matematyka dla kierunków ekonomicznych (logika, algebra, analiza matematyczna itp.)
* matematyka finansowa
* statystyka opisowa i statystyka matematyczna
* rachunkowość zarzłdcza i podstawy rachunkowości finansowej
* finanse przedsi?biorstw
* prognozy i symulacje (prognozowanie)
* makroekonomia i mikroekonomia
* ekonomia matematyczna, ekonomia mened?erska
* metody oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych
* program MS Excel (ekonometria i statystyka)
* obs?uga i tworzenie modeli ekonometrycznych w programie GRETLPosiadam własne materiały do nauki, które rozdaję po prostu w ramach zajęć lub wysy?aj?c je na mail.
Posiadam opracowane wzory, tablice statystyczne, skany, testy egzaminacyjne zebrane w minionych latach i szereg opracować.
Jeśli więc potrzebujesz szybkiej pomocy, zgłoś się do mnie.

Pomagam m.in. przy nauce przy przygotowaniach do egzaminów i kolokwiów.
Opracowuj? też materiał statystyczny do prac magisterskich i licencjackich.

Kontakt:
Al icja
mailto: zadania-projekty@wp.pl