Dominika daje korepetycje z chemii w Warszawie


Warszawa: chemia

Witam,
nazywam się Dominika i jestem korepetytorką chemii. Korepetycji udzielam w Warszawie (województwo mazowieckie), a dokładnie: Trójmiasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Poznań, Kraków, Szczecin, Wrocław, Lublin, Bia?ystok, Toru?, Bydgoszcz. Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie gimnazjum, liceum. Przygotowuję również uczniów do matury oraz maturzystów na studia.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z chemii.
Lekcji udzielam u siebie w mieszkaniu.
Cena do uzgodnienia, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Zajęcia prowadzę we wszystkie dni tygodnia, bez wyjątku.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Kobieta Kobieta

Dodatkowe uwagi od korepetytorki

W II-ej po?owie marca startuje nowy projekt edukacyjny Explorium. Projekt związany jest z prowadzeniem internetowych korepetycji z chemii.

Projekt zosta? opracowany przez pracowników oświaty z doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania, wyk?adowców akademickich (przedmiotów kierunkowych powi?zanych z wiedzę nt chemii), psychologów i pedagogów.

Każdy z uczestników otrzyma: dostęp do zasobów (okresowo zamieszczanych online), możliwość przetestowania swojej wiedzy oraz opiek? Tutora (Opiekuna). Tutorzy biorący udzia? w projekcie to egzaminatorzy OKE oraz nauczyciele z ponad 10- letnim doświadczeniem w szkolnictwie i w prowadzeniu korepetycji.

Dla kogo ?
Projekt jest nie tylko przeznaczony dla maturzystów, ale również dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, którzy zamierzaj? usystematyzowa? lub też w bardzo przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę o chemii.

W projekcie warto wzi?? udzia? ze względu na:
- oszczędność czasu (szczególnie dla osób mieszkaj?cych z dala od większego miasta) oraz ponoszone koszta
- uczenie się w dowolny sposób oraz bezstresowo materiały są dostępne w każdej chwili podczas trwania kursu, wyniki testów pozostawiane są do wiadomości Uczestnika, a w razie problemów czuwa Tutor (Opiekun Uczestnika)
- możliwość szybkiej powtórki materiału, uzupełnienia wiedzy oraz nauki szybszego rozwiązywania problemów zadaniowych
- komunikację z innymi Użytkownikami kursu poprzez platform? spo?eczno?ciowa.

Nasz projekt najlepiej okre?li? has?em: Chemia napisana zrozumiałym językiem, prosta i przyst?pna.

Koszt zajęć:
Cena: 69 pln za pakiet indywidualny
Cena: 379 pln za pakiet grupowy (max 10 os.)

Okres trwania kursu wynosi 10 tygodni. Po zako?czeniu kursu, dostęp do zasobów i testów jest możliwy przez 6 miesięcy (możliwość przed?u?enia na ?yczenie Uczestnika projektu :)).
Pakiety zawieraj? dostęp do zasobów platformy e-learningowej (materiały teoretyczne, bazę zadań z komentarzami), możliwość przeprowadzania testów wiedzy i umiejętności oraz opiek? Tutora nad Uczestnikiem. Ponadto uczestnicy mogę komunikowa? się pomiędzy sobą poprzez platform? spo?eczno?ciow? zsynchronizowan? z portalem Facebook.com

W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt z nami: kontakt@explorium.pl

W tre?ci wiadomości prosimy o podanie interesującego Pa?stwa pakietu oraz poziomu nauczania (gimnazjum, liceum).

Następna oferta

Poprzednia oferta