Swietłana Słota daje korepetycje z języka rosyjskiego w Bielsko-Białej


Bielsko-Biała: język rosyjski

Witam,
nazywam się Swietłana Słota i jestem native speakerem oraz korepetytorką języka rosyjskiego. Korepetycji udzielam w Bielsko-Białej (województwo śląskie), a dokładnie: Centrum. Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i studiów. Przygotowuję również uczniów do matury oraz maturzystów na studia. Mile widziane osoby dorosłe, chcące poszerzyć zakres swojej wiedzy.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z języka rosyjskiego.
Lekcji udzielam Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 40 PLN.
Zajęcia prowadzę w wybrane dni tygodnia, które zaznaczone są poniżej. Kolorem czerwonym zaznaczone są dni, w które nie udzielam korepetycji. Zapraszam w te dni zaznaczone na zielono, czyli oprócz wtorku, czwartku, soboty i niedzieli.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAK×TAK×TAK××

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Telefon stacjonarny:
  • Telefon komórkowy:
  • Skype: Skype swietik1
  • Kobieta Kobieta

Dodatkowe uwagi od korepetytorki

Wyk?ady prowadzę rodowici wyk?adowcy rosyjscy!
Dla początkujących
nauka alfabetu rosyjskiego, człowiek i jego najbli?sze otoczenie, osi?gnięcie podstawowych sprawno?ci komunikacyjnych.
Dla zaawansowanych
kszta?towanie umiejętności dyskusji na tematy dotyczące problemów ?wiata wspó?czesnego, doskonalenie znajomości języka rosyjskiego, elementy wiedzy o Rosji i jej kulturze.
Język rosyjski w praktyce
dla początkujących i zaawansowanych konwersacje, zaznajamianie się z rosyjsk? pras? periodyczn? i wspó?czesnym językiem rosyjskim, a także zagadnienia spo?eczno-polityczne i gospodarcze z życia Rosji.

Obs?uga wyjazdów handlowych do krajów rosyjskoj?zycznych!

Następna oferta

Poprzednia oferta