Anna daje korepetycje z języka rosyjskiego w Warszawie


Warszawa: język rosyjski

Witam,
nazywam się Anna i jestem korepetytorką języka rosyjskiego. Korepetycji udzielam w Warszawie (województwo mazowieckie). Mogę pomóc i podzielić się wiedzą w zakresie nauczania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i studiów. Przygotowuję również uczniów do matury oraz maturzystów na studia.
Pomagam rozwiązywać zadania domowe z języka rosyjskiego.
Lekcji udzielam u siebie w mieszkaniu.
Cena za pełną godzinę zegarową wynosi 30 PLN.
Zajęcia prowadzę we wszystkie dni tygodnia, bez wyjątku.
PnWtŚrCzPtSoNd
TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK

Kontakt w sprawie korepetycji

  • E-mail:
  • Telefon komórkowy:
  • Kobieta Kobieta

Dodatkowe uwagi od korepetytorki

Nazywam się Anna. Zapraszam wszystkich na zajęcia z języka rosyjskiego! S? cenne dla mnie, ponieważ daję kontakt z różnymi ludźmi i poczucie przyci?gania języka!

Jestem doktorantką na Bia?oruskim Uniwersytecie Państwowym (wydział filologiczny, kierunek filologia s?owia?ska). Mieszkam w Warszawie, ponieważ jestem na sta?u długoterminowym w Instytucie Bada? Interdyscyplinarnych «Artes Liberales» (Uniwersytet Warszawski).

Prowadzone kursy języka rosyjskiego:
1) kursy przygotowawcze z języka rosyjskiego;
2) kursy «Laboratorium z gramatyki» (kursy gramatyki języka rosyjskiego);
3) kursy języka dla biznesmenów;
4) ekspres-kursy języka rosyjskiego (Russian to survive);
5) kursy leksyki specjalistycznej (medycznej, chemicznej, ekonomicznej itd.) języka rosyjskiego;
6) kursy ogólne języka rosyjskiego;
7) kursy «Russian+» (Fast Track Courses: lekcje w kawiarni, centrum handlowe, muzeum itd.);
8) kursy «Russian In The Family» (kursy intensywne nauczania w rodzinie);
9) napisanie dysertacje (licencjat, magisteriat).

Metodyka nauczania:
Podstawow? jest metodyka komunikatywna nauczania języka obcego, króra dziś jest najbardziej efektywna i u?ywana jest w najlepszych szkołach językowych. Szczególna uwaga nadawana jest rozwojowi mowy potocznej i swobodnego odbieraniu ze s?uchu jako głównym sk?adnikom procesu nauczania. Programy zorientowane na komunikację pozwalaj? studentom szybko i efektywnie pokona? "językową barier?" i wyra?a? myśli w języku obcym przy posiadaniu minimalnego zasoby leksykalnego. Wol? metodę bez tłumaczenia.

VIP-klienci:
• Akcjonariuszy oficjalnego dylera spó?ki «Ford» na Bia?orusi (2009, kursy komunikacji biznesowej)
• Prezes generalny «VDS» (Bia?oru?) Piotr Rabicki (2009, kursy komunikacji biznesowej)
• Danij Mochsenizade, świetny ch?opak w wieku 12 lat na pół W?och na pół Bia?orisin, którego los rzuci? z Kongo w Mi?sk (2009-2010, kurs języka rosyjskigo)
• Prezes «BelTurk Strojfinans» Sedat Igded?y (2009-2010, kurs języka rosyjskigo)
• Kierownik Centrum języka tureckiego Mi?skiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego dr Jumit Jyldyz, bardzo utalenowany lingwista (Bia?oru?, Turcja) (2010, kurs języka rosyjskigo)
• Prezes centrum GALAKT (biznes konsalting, dzia?alno?? o?wiatowa i tłumaczeniowa) Volkan Parker (Bia?oru?, Turcja) (2010, kurs języka rosyjskigo)
• Manager Anyl Sezer (2010, kurs języka rosyjskigo)
• W?a?ciciel spó?ki szwajcarskiej «Ihde Dental AG» dr Stefan Ihde, świetny implantolog, który posiada dobrą intuicj? językową (2010, kurs języka rosyjskigo)
• Radza ambasady tureckiej na Bia?orusi ds. handlu i gospodarki Dewrim Jagmur (2010, kurs języka rosyjskigo)Liczebno?? grup:
1) indywidualne,
2) małe (3-4 osoby),
3) duże (co najmniej 4 osoby).

Mejsca lekcje:
1) w domu u ucznia;
2) w kawiarni, w museum itd.

D?ugo?? zajęć:
1) 60 minut,
2) 90 minut,
3) 120 minut,
4) maksimum 6 godzin non-stop (i wierzcie, wy nie zm?czycie się!).

Człstotliwo?? na ?yczenia klienta:
1) od 1 do 7 lekcji w ciągu tygodnia;
2) na program nauczania sk?ada się sesja.

Lekcja próbna za pół ceny! Test bezpłatny!

Następna oferta

Poprzednia oferta